• Dyżur wakacyjny 2022

     • Potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty w ciągu 14 dni od dnia zakwalifikowania tj. od 10 do 24 maja.

      Opłaty za dyżur w naszym przedszkolu (III turnus 16–31.08.2022) należy wpłacić na poniższe konto z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, dyżur wakacyjny Przedszkole nr ....... (podać numer przedszkola macierzystego) oraz dni, za które wnoszona jest opłata. Stawka dzienna za żywienie w naszym przedszkolu wynosi 15 zł.

      Numer konta bankowego: 36 1030 1508 0000 0005 5020 8059

      Szczegółowe informacje na temat dyżurów na stronie Biura Edukacji LINK