• Dyżur wakacyjny

     • Zgodnie z decyzją Biura Edukacji m.st. Warszawy opieka wakacyjna w bieżącym roku będzie odbywała się w 3-tygodniowych turnusach. Przedszkole będzie sprawowało opiekę przez 3 tygodnie dla swoich wychowanków oraz chętnych dzieci,  które na co dzień uczęszczają do innych przedszkoli. Pozostałe 6 tygodni będzie okresem przerwy w funkcjonowaniu placówki, w którym nauczyciele oraz pracownicy  obsługi będą mogli wykorzystać urlop wypoczynkowy.

      Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

      Ustalono następujące terminy organizowania dyżurów:

      I turnus : 4 lipca 2022 r. – 22 lipca 2022 r.

      II turnus: 25 lipca 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.

      III turnus: 16 sierpnia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

      Nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę wakacyjną w III turnusie.

      Harmonogram pracy przedszkoli na stronie Biura Edukacji LINK