• Zdrowie

     • Edukacja zdrowotna

     • Planując pracę wychowawczo–dydaktyczną zwracamy szczególną uwagę na działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Podczas różnych sytuacji edukacyjnych zapoznajemy dzieci z zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym zdrowym trybem życia. Przekazujemy przedszkolakom wiedzę o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia oraz kształtujemy umiejętności i nawyki, które pomogą dzieciom skutecznie tę wiedzę wykorzystać. Szczególną uwagę zwracamy na zagadnienia związane z zasadami zdrowego odżywiania, higieną osobistą, bezpieczeństwem dzieci w życiu codziennym oraz aktywnością ruchową. Działania te są realizowane poprzez uczestnictwo w różnych projektach edukacyjnych.

       

      PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

                                 

       

        Zdrowy przedszkolak.org – ogólnopolska kampania na rzecz naturalnej diety w przedszkolu. Celem projektu jest podnoszenie jakości odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym i poszerzenie świadomości rodziców w zakresie naturalnego odżywiania.

      Wiem, co jem - kampania na rzecz prawidłowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych.

        Dziecięca Akademia Sportu - program realizowany przez Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa. Celem programu jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz zapoznanie dzieci z olimpijskimi dyscyplinami sportu.


       Miesiąc z Tenisem  pilotażowy program realizowany przez Fundację AM TENIS i współfinansowany przez Dzielnicę Bielany m. st. Warszawy. Celem akcji była popularyzacja tenisa jako formy sportu i rekreacji wśród dzieci uczęszczających do bielańskich przedszkoli, uzupełnienie programu  zajęć i zwiększenie atrakcyjności oferty bielańskich placówek oświatowych.

      Akademia Zdrowego Przedszkolaka – ogólnopolski program o działaniu długofalowym. W ramach programu realizujemy i uczestniczymy w różnych akcjach, merytorycznie zróżnicowanych w tematyce: zdrowe żywienie, profilaktyka zdrowia, bezpieczeństwo.

          Ćwiczyć Każdy Może - ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem akcji jest promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci. Przedszkola uczestniczące w tej akcji otrzymują tytuł  "Przedszkole w ruchu".

      Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole - ogólnopolski program mający na celu wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą oraz elementarnych zasad ruchu drogowego.

      Akademia Aquafresh - ogólnopolski program profilaktyki higieny jamy ustnej.

      Europejski Projekt TOY BOX - „Smakuj i ruszaj się – to przygoda” – głównym celem projektu jest wpływ na zdrowy styl życia i zachowania dzieci, kładąc nacisk na prawidłowy rozwój dziecka i zmniejszenie ryzyka nadwagi oraz związanych z nią chorób w późniejszym wieku. Realizując projekt promujemy wśród przedszkolaków zasady spożywania zdrowych przekąsek, picia zdrowych napojów oraz aktywności fizycznej.

        Kubusiowi Przyjaciele Natury - projekt ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ochrony środowiska.

        Wiślana Szkoła - to pilotażowy projekt edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły, autorstwa Fundacji Nasza Ziemia. Idea programu opiera się na zainteresowaniu dzieci przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

        Czyste powietrze wokół nas – program profilaktyki nikotynowej. Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.