• Reguły współpracy

     • Prosimy zadbać o to, aby osoba przyprowadzająca  dziecko oddała je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola.

     Uzasadnienie: Chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo Państwa dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

     • Obowiązkiem osób wchodzących i wychodzących z przedszkola jest zamykanie furtki.

     Uzasadnienie: Bezpośrednie wyjście na chodnik  (którym często przejeżdżają rowery) oraz ulicę, stwarza zagrożenie życia i zdrowia dziecka - dbajmy wspólnie o bezpieczęństwo wszystkich dzieci.

     • Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe, które mogą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

     Uzasadnienie: Ważne jest dla nas, aby dziecko wróciło bezpiecznie do domu.   

     • Prosimy  o  przyprowadzanie  dzieci  do  godz. 8.30. Jeżeli dziecko będzie przyprowadzone później należy zgłosić ten fakt w dniu poprzedzającym, a w szczególnych przypadkach w tym samym dniu do godz. 8.00.

     Uzasadnienie: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym wejściem na zajęcia.  

     • Prosimy o punktualne obieranie dzieci (najpóźniej do godz. 17.30).

     Uzasadnienie: Nie chcemy narażać dzieci na niepotrzebny stres  związany z długim oczekiwaniem na rodziców.

     • Rodzice, którzy odbiorą swoje dziecko, i z różnych powodów przebywają nadal na terenie przedszkola biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic załatwia inne sprawy w przedszkolu i nie może zająć się swoim dzieckiem powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.

     Uzasadnienie: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką i do kogo ewentualnie ma zwracać się o pomoc.

     • Na zebrania zapraszamy samych rodziców (bez dzieci).

     Uzasadnienie: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a rodzice i nauczyciele nie mogą skupić się na poruszanych sprawach oraz szczerej rozmowie.

     • W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.

     Uzasadnienie: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę.

     • W czasie choroby dziecko przebywa w domu. W przypadku choroby zakaźnej rodzice zawiadamiają o tym fakcie przedszkole, a po jej zakończeniu przedstawiają zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

     Uzasadnienie: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.

     • W  naszym  przedszkolu  przyzwyczajamy  dzieci  do regularnego spożywania urozmaiconych  posiłków. W szczególnych wypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.

     Uzasadnienie: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzednia do niektórych potraw.