• Opłaty

     • Opłaty

     • Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XLIX/1205/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.  UCHWAŁA

      Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki. ZARZĄDZENIE

      Dzienna wysokość opłaty za posiłki, z których korzysta dziecko, wynika z zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

      Stawka za 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 16,00 zł dziennie. Terminy dokonywania opłat wskazane są na panelu iprzedszkole.
      Opłaty za przedszkole przyjmowane będą na niżej wskazane konta bankowe.

      OPŁATA ZA ŻYWIENIE
      Odbiorca:
      Przedszkole nr 306
      W treści przelewu należy wpisać:
      Imię i nazwisko dziecka – np. Kasia Optymistka (gr. 2)
      Tytuł wpłaty – żywienie
      Miesiąc, za który dokonywana jest wpłata – np. wrzesień 2024
      KONTO:
      City Bank Handlowy w Warszawie
      36 1030 1508 0000 0005 5020 8059