• Programy

     • Glottodydaktyka

     • Glottodydaktyka to metoda pracy z dzieckiem, już w wieku przedszkolnym. Program obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem dzieci do nauki czytania i pisania. Zadania z tego zakresu służą ogólnemu rozwojowi dziecka. Zabawy prowadzone tą metodą pozwalają osiągnąć wysoki poziom spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej  oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

      Poprzez codzienne ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne i oddechowe dzieci uczą się prawidłowego wybrzmiewania poszczególnych głosek. Podczas zabaw na syntezę i analizę fonemową prowadzone są równocześnie ćwiczenia mające na celu bierne rozpoznawanie liter. Takie poznawanie liter wyzwala u dzieci chęć pisania. Dlatego też w pierwszej kolejności dzieci zapoznawane są z literami pisanymi, potem z drukowanymi. Odczytywanie  wyrazów  wspomagane  jest tzw. techniką  „ślizgania się”  (z litery na literę). Zastosowana technika pozwoli dziecku w przyszłości osiągnąć umiejętność szybkiego, płynnego czytania.

      Manipulując klockami LOGO dzieci uświadamiają sobie związek między literami a fonemami (litera to znak graficzny fonemu). Bawiąc się klockami dzieci porównują wygląd liter na tle całego alfabetu oraz zauważają, że na oznaczenie tego samego fonemu  istnieją   aż  4 warianty  liter  (mała i wielka pisana oraz mała i wielka drukowana).

      Od najmłodszych grup dzieci uczą się właściwego posługiwania przyborami do rysowania i pisania. Codzienne zabawy i ćwiczenia mają na celu rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, w tym sprawności ręki i dłoni.

      Czytanie i pisanie wymaga od dziecka dobrej orientacji w schemacie własnego ciała oraz przestrzeni. Ucząc dzieci wskazywania miejsca gdzie bije serce, pokazujemy punkt odniesienia w czasie zapoznawania dzieci z prawą i lewą stroną.

      Przedstawiona powyżej metoda daje szansę indywidualnego podejścia do każdego dziecka, a prowadzone ćwiczenia mają na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania już od najmłodszej grupy wiekowej.