• Programy

     • Programy ogólnopolskie i międzynarodowe

     •  

        15.03.2009  Optymistyczne Przedszkole

      W dniach 13–15 marca 2009 r. w Zakopanem odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Optymistycznych Przedszkoli „Podążaj za optymizmem”. Uczestniczyło w nim 150 przedstawicieli przedszkoli z całej Polski, które podjęły trud realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.  Warszawę reprezentowały dwa bielańskie przedszkola (Przedszkole 306 i 334), które w 2007r. jako jedne z pierwszych placówek w Warszawie przystąpiły do realizacji programu. Pilotażowy program "Optymistyczne Przedszkole" rozpoczął się w dwudziestu polskich przedszkolach pod koniec 2004 roku. Obecnie został poszerzony o nowe elementy i wpisuje się w projekt  „Optymistyczna Sfera Oświatowa”, który objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Przebieg zjazdu uświetniła uroczysta gala, na której wyróżniono 15 najaktywniejszych placówek i wręczono Certyfikaty. Wśród nich znalazło się Przedszkole 306.

        28.06.2011  Kraina Dzieci w Europie

      W dniach 27-28 czerwca 2011 roku w Warszawie odbył się X Jubileuszowy Zjazd Optymistycznych Przedszkoli. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedszkoli z całej Polski. Przebieg zjazdu uświetniła uroczysta gala, na której  nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat za realizację ogólnopolskiego programu "Kraina Dzeci w Europie - bis" autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. Wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w realizację projektu serdecznie dziękujemy.

        23.04.2013  Szkoła Odkrywców Talentów

      Ośrodek Rozwoju Edukacji przyznał naszej placówce tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” stanowiący wyróżnienie za prowadzenie systemowych działań przyczyniających się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. Realizując założenia Koncepcji Pracy Przedszkola opartej na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera staramy się dostrzec zainteresowania i wrodzone umiejętności naszych podopiecznych i stwarzać warunki do ich rozwijania. Pomagamy dzieciom w odkrywaniu nie tylko otaczającego świata, ale też samego siebie, swoich zalet i mocnych stron. Nasze przedszkole pragnie zapewnić swoim wychowankom istotny kapitał na przyszłość - na radosne, pełne i szczęśliwe życie. Chcemy, aby każdego dnia dzieci przeżywały radość i zadowolenie, poznawały smak sukcesów, przygotowywały się do aktywnego i twórczego życia. Naszym wychowankom nadal będziemy dawać szansę na samodzielność i ekspresję, wspierając ich naturalny potencjał. Będziemy w nich rozbudzać nowe pasje i zainteresowania.

        22.05.2014  Przedszkole w Ruchu

      W roku szkolnym 2013/2014 Minister Edukacji Narodowej przy wsparciu ORE ogłosił ogólnopolską akcję „Ćwiczyć każdy może” organizowaną w ramach projektu "Roku Szkoły w Ruchu". Nasza placówka przystąpiło do akcji, a wszystkie podjęte przez nas działania promujące aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci zostały docenione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Przedszkole spełniło wszystkie kryteria i zostało umieszczone na mapie Szkół i Przedszkoli w Ruchu, otrzymując jednocześnie tytuł PRZEDSZKOLE W RUCHU.

      1.11.2014  Dziecięca Kraina Kreatywności

      Od listopada 2014 roku realizujemy w naszym przedszkolu ogólnopolski program prowadzony przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” DZIECIĘCA KRAINA KREATYWNOŚCI KIDS´ OF CREATIVITY LAND autorstwa C. Mireli Nawrot. Zajęcia prowadzone w ramach programu nastawione są na kreatywne działanie dzieci, nauczycieli i rodziców.
      KREATYWNOŚĆ – TO SZTUKA TWORZENIA. Kreatywność to wymyślanie, wnoszenie czegoś nowego, eksperymentowanie. Należy ją pielęgnować, aby nie została zablokowana, dlatego potrzebuje wyobraźni, marzeń, pomysłu, spontaniczności oraz refleksji. Wyobraźnia dostarcza kreatywnych pomysłów, natomiast dzięki spontaniczności pozostaje żywa. Praca dorosłego na rzecz rozwijania kreatywności dzieci jest zatem zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i trudnym. Wymaga przede wszystkim przekonania, że w każdym dziecku tkwi potencjał twórczy i drzemią predyspozycje do kreatywnego myślenia oraz działania. Potrzebna jest duża aktywność ze strony nauczycieli, by to, co jeszcze uśpione, stało się widoczne i jak najbardziej realne. Kreatywny nauczyciel musi odznaczać się bogatą wyobraźnią, pomysłowością i spostrzegawczością. Nasi nauczyciele odchodzą od schematów i gotowych wzorów postępowania. Realizują niekonewncjonalne projekty m.ni. "Naukowa praktyka małego alchemika", "Dotknij, posłuchaj, powąchaj i posmakuj –  wielozmysłowe poznanie świata", "Gimnastyka na wesoło" czy "Śpiewam, tańczę, gram".

        29.03.2015  Sieć Uczących się Przedszkoli SUPEŁ

      29.03.2015 r. nasze Przedszkole otrzymało po raz pierwszy Certyfikat Sieć Uczących się Przedszkoli SUPEŁ za aktywną współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia i Kształcenia Nauczycieli PARTNER oraz promowanie przykładów dobrych praktyk i tym samym podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej. Certyfikat potwierdza również czynne i aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Optymistyczne Przedszkole Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

        2.04.2016  Przedszkole Dobrych Praktyk

      W dniach 31.03-2.04.2016 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Ekspercka "COACHING I ROZWÓJ W EDUKACJI" zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli.
      Otwarcia konferencji dokonała Pani Mirela Nawrot współautorka ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”. Podczas trzech dni konferencji omówiono wiele zagadnień z zakresu pedagogiki, organizacji i zarządzania oraz coachingu. Przebieg zjazdu uświetniła także uroczysta gala, na której wyróżniono najaktywniejsze placówki, a wśród nich nasze Przedszkole. Otrzymaliśmy certyfikat Przedszkole Dobrych Praktyk.

        2.04.2016  Innowacja roku 2015

      Podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli otrzymaliśmy tytuł Innowacja Roku 2015 za opracowanie i realizację projektu „Naukowa praktyka małego alchemika”. Gratulujemy i dziękujemy całej społeczności przedszkolnej.

        14.04.2018  Herb Optymizmu

      W dniach 12-14.04.2018 r. w Mielnie odbył się XVII Kongres Optymistycznych Przedszkoli pod nazwą „Nowe Horyzonty – Regaty Optymizmu 2018". W Zjeździe uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy z 66 miast z całej Polski, należący do sieci Optymistycznych Przedszkoli. Udział w kongresie oraz wizytach studyjnych w koszalińskich przedszkolach był bez wątpienia wartościowym i wyjątkowym doświadczeniem we wspólnym Certyfikowanym Programie Optymistyczne Przedszkole. Jednak najprzyjemniejszym akcentem dla naszego przedszkola była Uroczysta Gala Optymizmu, podczas której nasze optymistyczne działania, aktywność i wytrwałość w realizacji programu zostały nagrodzone prestiżową nagrodą „Herbem Optymizmu”.

        1.09.2018  Uczymy Dzieci Programować

      Ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak, aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową, społeczną.

        9.10.2018  Piękna Nasza Polska Cała

      Nasze przedszkole otrzymało certyfikat za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, którego honorowy patronat objęło między innymi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a autorem projektu była Pani Ludmiła Fabiszewska. Realizacja zadań połączyła we wspólnym działaniu wszystkie grupy wiekowe. Dzieci poznały symbole narodowe i historię państwa polskiego. Nauczyły się, i z wielką powagą odśpiewały hymn Polski podczas przedszkolnego apelu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Poznały wiele piosenek, wierszy, zabaw i tańców ludowych. Realizacja projektu okazała się ciekawym przedsięwzięciem i sprawiła wszystkim dużo radości.
      Bardzo dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz nauczycielkom za udział, zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu.

        14.03.2019  Sieć Uczących się Przedszkoli

      W dniach 14-16 marca 2019 r. w Warszawie odbył się Międzynarodowy XVIII Kongres Optymistycznych Przedszkoli – Nowe horyzonty w pozytywnej edukacji „Od Van Gogha do Optymisty”. Podczas Kongresu na uroczystej Gali Optymistów dyrektorzy bielańskich przedszkoli odebrali szereg nagród i znaleźli się w gronie wyróżnionych przedszkoli z całej Polski. Nasze Przedszkole otrzymało kolejny certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Uczących się Przedszkoli SUPEŁ za promowanie przykładów dobrych praktyk i tym samym podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej.

        1.09.2019  Zdrowo i Sportowo

      Głównym celem akcji – w myśl dewizy aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli, jest stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania aktywności ruchowej. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, ile przynosi radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie oraz buduje relacje z innymi członkami grupy.


        1.10.2019  Trening uważności - Mindfulness

      Celem akcji jest planowanie i wdrażanie działań wychowawczych i dydaktycznych ułatwiających dzieciom  budowanie uważności, koncentracji i siły spokoju. Wobec potrzeby dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków wiemy, jak  ważna jest umiejętność adaptacji, odporności, optymizmu oraz tworzenia balansu między aktywnością i odpoczynkiem. Wspieramy dzieci w budowaniu wiedzy o samym sobie, swoich potrzebach, reakcjach oraz radzenia sobie ze stresem i napięciem.

        1.09.2020  Zabawy Sztuką

      Celem ogólnopolskiego projektu jest wprowadzenie dzieci w świat sztuki i tworzenie im warunków do twórczej aktywności  w procesie zabawy, a tym samym wspieranie ich wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Poznawanie dzieł światowych twórców ma rozwijać poczucie estetyki, wrażliwość na piękno przyrody i drugiego człowieka, kreatywność, innowację. Dajemy dzieciom możliwość wzajemnej wymiany spostrzeżeń, wiedzy, rozumienia i interpretowania pojęć, wyrażania emocji kontakcie ze sztuką. Dzieci inspirując się  różnorodnymi technikami plastycznymi, którymi posługiwali się prezentowani artyści, same tworzą własne dzieła.

        1.09.2020  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA   

      Głównym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom, że emocje i ich wyrażanie jest niezwykle ważne, gdyż pozwala nam zrozumieć nie tylko samego siebie, lecz również drugą osobę. Wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość powinno stać się  fundamentem ich dalszego życia. Naszym celem jest wychowanie dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych, mających wiarę w siebie i własne możliwości. Realizując projekt nauczyciele proponują dzieciom  działania zawartych w pięciu modułach tematycznych: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc słów, Empatia i Odwaga. Zajęcia zapewniają dzieciom różnorodność aktywności i zdobywanie doświadczeń  poznawczych, emocjonalnych i społecznych

        1.09.2020  Dzieci Uczą Rodziców

      Celem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, której głównym patronem jest Centrum Rozwoju Lokalnego, jest wspieranie procesu edukacji najmłodszych, zwiększenie świadomości dzieci o otaczającym nas świecie a także dzielenie się wiadomościami poznawanymi na zajęciach z rodzicami. Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań i dlatego tematyka proponowanych zajęć jest bardzo szeroka i dotyczy bezpieczeństwa, ekologii, kultury, historii, promowaniu zdrowego życia i sportu oraz astronomii. Nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i własną wiedzę wprowadzają dzieci w tematykę zajęć, a potem dzieci wykonują specjalne zadania z rodzicami w domu.  

        5.10.2020  Wyzwania Teodora

      Głównym celem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest wspomaganie wielostronnego rozwoju naszych wychowanków. Dzieci mają za zadanie podejmowanie różnych kreatywnych wyzwań. Wyzwania te związane są z propagowaniem sportu, zdrowego żywienia, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę oraz plastyką. Postać bociana Teodora, przyjaciela dzieci, przekazuje im wiedzę, uczy ważnych dla człowieka wartości i umiejętności, mobilizuje do podejmowania samodzielnych i wspólnych działań. W tak  twórczy i atrakcyjny sposób nabywane umiejętności życiowe, mają uświadomić dzieciom jak ważna jest troska o samego siebie, ale musimy zawsze pamiętać o potrzebach i uczuciach innych.

        1.11.2020  Pho3nix Active School

      Pho3nix Active School to ogólnopolska akcja sportowa, która ma na celu poruszyć dzieci z całej Polski oraz zaangażować je w inspirujące inicjatywy sportowe. Finałem akcji są dziewięciodniowe obchody Międzynarodowego Dnia Sportu od 6 do 14 kwietnia 2021 roku. Patronat nad Pho3nix Active School objął Polski Komitet Olimpijski.