• Dyżur wakacyjny

     • DEKLARACJA OPIEKA WAKACYJNA

      Wypełnioną i podpisaną deklarację należy odesłać w formie skanu (zdjęcia) na adres mailowy: p306@edu.um.warszawa.pl w terminie do 21 lutego br. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Niezłożenie deklaracji wiąże się z brakiem możliwości uczęszczania do przedszkola w okresie wakacji.