• Adaptacja

    • Największy nacisk kładziemy na pomoc dzieciom w szybkiej adaptacji do warunków przedszkola. Ważne jest dla nas, aby zapewnić dzieciom już od pierwszego momentu  poczucie pełnego  bezpieczeństwa, dlatego też organizujemy zajęcia adaptacyjne.

     Program adaptacyjny realizowany jest w ostatnim tygodniu czerwca (zabawy w ogrodzie) oraz w perwszym tygodniu września (zajęcia w sali). Pozostawienie dziecka samego w przedszkolu następuje stopniowo i zależy od jego indywidualnych potrzeb.

     Proces adaptacyjny kończy się wtedy, gdy dziecko  nie płacze, jest pogodne, z chęcią pozostaje samo i podejmuje zabawę.

     Ze względów organizacyjnych prosimy, aby na spotkaniach adaptacyjnych każdemu dziecku towarzyszyła tylko jedna osoba dorosła.