• Rada Rodziców

     • Prezydium RR 2022/2023

     • Przewodnicząca - Kamila Morawska-Siekaniec  e-mail: radarodzicow306@gmail.com

      Zastępca przewodniczącej - Marlena Mosakowska

      Sekretarz - Janina Jasuwienas

      Komisja Rewizyjna - Ilona Magnuszewska, Marzena Wiaczyk

      Skarbnik - Grażyna Szewczyk-Partyka