• Rekrutacja 2024/2025

     • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 5 marca od godz. 13.00. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

      Harmonogram, Zasady oraz  Kryteria rekrutacji do przedszkoli opublikowane są na stronie Biura Edukacji.