• Dyżur wakacyjny 2024

     •  

      Zgodnie z decyzją Biura Edukacji m.st. Warszawy opieka wakacyjna w bieżącym roku będzie odbywała się w 3-tygodniowych turnusach. Przedszkole będzie sprawowało opiekę przez 3 tygodnie dla swoich wychowanków oraz chętnych dzieci,  które na co dzień uczęszczają do innych przedszkoli.

      Ustalono następujące terminy organizowania dyżurów:

      I turnus: 1 lipca 2024 r. – 19 lipca 2024 r.

      II turnus: 22 lipca 2024 r. – 9 sierpnia 2024 r.

      III turnus: 12 sierpnia 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r.

      Nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę wakacyjną w II turnusie.

      Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się 3 kwietnia i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów do 19 kwietnia br.

      Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do każdego przedszkola jest wniesienie opłaty za żywienie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu dziecka (tj. od 9 do 23 maja).

      W naszym przedszkolu wpłaty w wysokości 240,00 zł (15 dni x 16 zł stawka dzienna) prosimy dokonywać na numer konta bankowego:

      36 1030 1508 0000 0005 5020 8059

      z dopiskiem: "dyżur wakacyjny", podając imię i nazwisko dziecka oraz numer przedszkola macierzystego

      Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu organizującym opiekę wakacyjną.

      Więcej informacji o terminach i zasadach na stronie Biura Edukacji.

       HARMONOGRAM ZAPISÓW