• Dyżur wakacyjny 2023

     •  Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola (pierwsze trzy tygodnie lipca od 3 do 21) jest wniesienie opłaty za żywienie w wysokości 225,00 zł (15 dni x 15 zł stawka dzienna), w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu dziecka (tj. od 10 do 24 maja).

      Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta bankowego: 36 1030 1508 0000 0005 5020 8059, z dopiskiem: "dyżur wakacyjny", podając imię i nazwisko dziecka oraz numer przedszkola macierzystego.

      Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu organizującym opiekę wakacyjną.

      Więcej informacji o terminach i zasadach na stronie Biura Edukacji.